آمــــوزش

آموزش تعمیرات تخصصی موبایل و تبلت، یکی از راه های کسب مهارت و درآمد در حوزه فناوری اطلاعات است. با توجه به افزایش روزافزون استفاده از موبایل و تبلت، نیاز به تعمیرکاران متخصص در این حوزه نیز افزایش یافته است. شرکت اندیشه نگار هزاره سوم جهت تامین نیروی کار بازار و افزایش متخصص در حوزه تعمییرات موبایل و تبلت با وجود اساتید و کارشناسان باتجربه آموزش های تخصصی را برگزار می کند.

آموزش

امــوزش هــای مـــا

اموزش

نرم افزار

آموزش بخش نرم افزار از مقدماتی تا پیشرفته 

سخت افزار

آموزش بخش سخت افزار از مقدماتی تا پیشرفته