قیــمـت گــذاری

قیمت گذاری در زمینه تعمیر گوشی و تبلت به عوامل مختلفی بستگی دارد، گوشی های برندهای مختلف و مدل های مختلف، قیمت های متفاوتی دارند. به همین ترتیب، هزینه تعمیر آنها نیز متفاوت خواهد بود. تعمیرات گوشی و تبلت به دو دسته کلی نرم افزاری و سخت افزاری تقسیم می شوند. تعمیرات نرم افزاری معمولاً هزینه کمتری نسبت به تعمیرات سخت افزاری دارند. در صورتی که خرابی گوشی یا تبلت شدید باشد، هزینه تعمیر آن نیز بیشتر خواهد بود. در ایران، اتحادیه صنف دستگاه های مخابراتی هر ساله نرخ نامه ای برای هزینه تعمیرات گوشی و تبلت منتشر می کند. این نرخ نامه بر اساس عوامل ذکر شده در بالا، قیمت های تعمیرات را تعیین می کند.

دسته قیمت گذاری

بـرای مـشـاوره و دریـافـت خـدمـات تـمـاس بـگـیـریـد

انـدیـشـه نـگـار هـزار گـسـتـر ارائه دهنده خدمات تخصصی فروش، تعمیرات موبایل، تبلت و لپ تاپ 

cta